Amaç

"Göç Yönetiminin Güçlendirilmesiyle Türkiye'nin Göç Krizine Müdahale Çabalarına Destek Verilmesi Projesi" kapsamı içinde, Göçmen kaçakçılığına maruz kalanlar da dahil olmak üzere hassas durumdaki göçmenlerin (refakatsiz çocuklar, insan ticareti mağdurları, şiddet mağdurları, zihinsel engelli göçmenler, yaşlı göçmenler gibi) korunma ihtiyacı konusunda  hassas durumdaki göçmenler için farkındalığın artırılması.

Kısa filmle ilgilenen, bu işe gönül veren arkadaşlarımızı başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek ve Türk sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.